pravila bike parka

1. Vožnja je dovoljena samo na označenih progah. Vožnja izven kolesarskih prog Bike Parka (po nelegaliziranih progah) se sankcionira z odvzemom oz. preklicem vozovnice! 

2. Vožnja po progah Bike parka na lastno odgovornost. 

3. Upravitelj Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem ne odgovarjajo za morebitne poškodbe in nesreče. 

4. Za varnost mladoletnih oseb so odgovorni njihovi starši ali skrbniki.

»Pogodbeno razmerje« je razmerje, ki se vzpostavi med upravljavcem in uporabnikom storitve na podlagi kupljene vozovnice, na podlagi katerega se upravljavec zaveže zagotavljati storitve v skladu z objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja, uporabnik storitve pa se zaveže uporabljati ponujene storitve v skladu s splošnimi pogoji poslovanja in Varnostnimi navodili in pravili obnašanja v kolesarskem parku Bike park Poseka"